Dự Án Cảng Hàng Không Quảng trị – Tập đoàn T & T hoàn thành báo cáo nghiên cứu

Admin

admin.9x@gmail.com

Theo đó, chậm nhất đến ngày 17/5/2021, Tập đoàn T&T phải nộp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cảng hàng không Quảng Trị tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị. Trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí, rủi ro.

Chi tiết về phê duyệt sân bay Quảng trị

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cho Tập đoàn T&T sớm hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đúng tiến độ; tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật PPP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Sân bay Quảng trị - T&T báo cáo nghiên cứu
Sân bay Quảng trị – T&T báo cáo nghiên cứu

Văn bản chấp thuận gửi Tập đoàn T&T nhấn mạnh: Đây là dự án động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh và trong khu vực nên cần sớm triển khai khởi công xây dựng trong năm 2021 và hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2023, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Nghị định và báo cáo nghiên cứu của Sân bay Quảng trị

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, ngày 17/5/2021, Tập đoàn T&T đã hoàn thành hồ sơ và nộp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị. Để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham gia ý kiến về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi về Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh trước ngày 19/5/2021 để tiếp thu, chỉnh sửa và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn trên nếu các cơ quan, đơn vị không tham gia ý kiến thì được xem là đồng ý với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *